Varhaník

František Šmíd (*1940)

Hudební vzdělání získával u soukromých učitelů (klavír, varhany, varhanní improvizace). Od roku 1959 působil jako varhaník u několika pražských kostelů. V létech 1964 – 1989 se věnoval studiu české duchovní písně (renesanční, barokní i pozdější kancionály). Shromáždil řadu fotokopií z rukopisných kancionálů a starých tisků, které byly použity při sestavování liturgického zpěvníku Mešní zpěvy. Pro Mešní zpěvy připravil spolu s PhDr. Václavem Plockem kritický přepis melodií písní. V létech 1992 – 2004 vyučoval církevní zpěv na Katolické teologické fakultě University Karlovy.
František Šmíd je členem Společnosti pro duchovní hudbu (SDH). V rámci SDH vedl komisi Lidového zpěvu. Věnuje se publikační činnosti, hlavně o české lidové písni duchovní a jejím liturgickém využití v liturgii. Viz publikace o církevním zpěvu.
František Šmíd je vzděláním biochemik a působí jak vědecký pracovník - docent 1. lékařské fakulty University Karlovy. 


Publikace o církevním zpěvu:

Šmíd  František: Český lidový zpěv duchovní v minulosti a přítomnosti. (Der Tschechische Geistliche Volkesang in Vergeigenheit und  Gegenwart.) in Musicae Sacrae, (Consociatio  Internarionalis Musicae SacraeMinisterium) XXXI, No 1-2,  129-138, 1994 

Šmíd  František: Liturgické využití vícehlasého zpracování české duchovní písně. Sborník Katolické teologické fakulty UK, svazek V. 439-463  V Karolinum Praha 2003

Šmíd František – Vít Náměstek – Josef Šimandl: Sedlčanský kancionál Ondřeje Kopidlanského jako dokument o hrůzách třicetileté války (edice vybraných textů a příspěvek k datování zpěvníku. Sborník Katolické teologické fakulty UK, svazek VI. 276-296. Karolinum Praha 2004 

Viz též Šmíd, František: Můj pohled na současné kancionály. Psa lterium folia 2/2007, str. 13 - 16