Sbor u sv. Petra

Při kostele Sv. Petra je neprofesionální pěvecký sbor, který zpívá při vybraných nedělních a svátečních bohoslužbách zajímavé klasické vícehlasé skladby a capella nebo s varhanním doprovodem z renesančního období, barokního i pozdějších období. 

Příklady repertoáru:

Z renesanční doby: Benešovský kancionál : kolem roku 1576 : Poslán jest od Boha anděl, Všichni věrní křesťané, Poslán jest Archanděl.. Táborský kancionál: Buoh náš všemohúcí.. J.T. Turnovský, Ráčil paměť zůstaviti; Pán Ježíš chtě slávu svou zjeviti; J. Rychnovský: Jezu Kriste štědrý kněže, G. P. Palestrina Ego sum panis vivus, G. Croce: Cantate Domino; J. Handl-Gallus. O salutaris hostia; H. L. Hassler: Cantate Domino; L. Vittoria: Popule meus, barokní doby: (A. Michna – skladby z Ćeské mariánské muziky, a Svatoroční muziky K.V. Holan-Rovenský, O.Gibbons: This is the record of John; A. Scarlatti: Exultate Deo, J.D. Zelenka: Caligaverunt oculi mei) i pozdějších období: (A. Guilmant: Ave verum corpus, P. Eben skladby ze sbírky Cantica Comeniana; W. Menschick: Missa de Angelis) 

Kromě toho provedení sborových skladeb podporujeme lidový zpěv při bohoslužbě při předzpěvování ordinária a zpěvu písní.

Sbor má zatím 8 až 10 stálých členů. V současnosti hledáme další zpěváky do všech hlasových skupin, poněvadž chceme rozšířit sbor aby byl zpěvu schopný i při případných absencích zpěváků z důvodů nemoci či jiných povinností. 

Zkoušky jsou jednou týdně, ve středu od 17:45 do 20:00 hodin. 

Sbormistrem je Alena Jelínková, studentka Státní konservatoře v Praze v oboru dirigování a skladby. Dělá důkladným způsobem rozezpívání sboru, pečlivě studuje party jednotlivých hlasů i jejich sesazení dohromady a má schopnost dirigentskými gesty předat sboru výrazové detaily skladby. 

   Alena Jelínková, sbormistryně

 

Sbor spolupracuje také s instrumentalisty z hudebních škol (housle, trubka, flétna).

 


HLEDÁME DALŠÍ ZÁJEMCE O ZPĚV
pro doplnění všech hlasových skupin. 

Pokud máte zájem s námi ve sboru zpívat, kontaktujte po bohoslužbě varhaníka Františka Šmída nebo jej volejte na telefon 608 075 452 případně pište na e-mail: smid(zavináč)cesnet.cz