Sbor u sv. Petra

Při kostele Sv. Petra je neprofesionální pěvecký sbor, který zpívá při vybraných nedělních a svátečních bohoslužbách zajímavé klasické vícehlasé skladby a capella nebo s varhanním doprovodem z renesančního období, barokního i pozdějších období. 

Příklady repertoáru:

Z renesanční doby: Benešovský kancionál : kolem roku 1576 : Poslán jest od Boha anděl, Všichni věrní křesťané, Poslán jest Archanděl.. Táborský kancionál: Buoh náš všemohúcí.. J.T. Turnovský, Ráčil paměť zůstaviti; Pán Ježíš chtě slávu svou zjeviti; J. Rychnovský: Jezu Kriste štědrý kněže, G. P. Palestrina Ego sum panis vivus, G. Croce: Cantate Domino; J. Handl-Gallus. O salutaris hostia; H. L. Hassler: Cantate Domino; L. Vittoria: Popule meus, barokní doby: (A. Michna – skladby z Ćeské mariánské muziky, a Svatoroční muziky K.V. Holan-Rovenský, O.Gibbons: This is the record of John; A. Scarlatti: Exultate Deo, J.D. Zelenka: Caligaverunt oculi mei) i pozdějších období: (A. Guilmant: Ave verum corpus, P. Eben skladby ze sbírky Cantica Comeniana; W. Menschick: Missa de Angelis) 

Kromě toho provedení sborových skladeb podporujeme lidový zpěv při bohoslužbě při předzpěvování ordinária a zpěvu písní.

Sbor má zatím 10 až 12 stálých členů. V současnosti hledáme další zpěváky do všech hlasových skupin, poněvadž chceme rozšířit sbor, aby byl zpěvu schopný i při případných absencích zpěváků z důvodů nemoci či jiných povinností. 

Zkoušky jsou jednou týdně, ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin. 

Sbormistriní je Magdalena Janíková, která vystudovala sbormistrovství na Pedagogické fakultě. Je svědomitá, nemá jiné umělecké závazky, takže je na zkouškách včas. Je mladá, usměvavá, kreativní, dovede zpěváky povzbudit. Přitom ale usiluje o odpovědný a bezchybný výkon. 

 

 

Magdalena Janíková, sbormistryně

 

Sbor spolupracuje také s instrumentalisty z hudebních škol (housle, trubka, flétna).

 


HLEDÁME DALŠÍ ZÁJEMCE O ZPĚV
pro doplnění všech hlasových skupin. 

Pokud máte zájem s námi ve sboru zpívat, kontaktujte sbormistryni na telefonu 778 536 716

pořípadně se dostavte v době zkoušky do zkušebny v budově fary: Biskupská ul. 1137/13 (proti kostelu sv. Petra)