Postní pátky

V roce 2010 proběhl pod záštitou Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou již třetí ročník cyklu Postní pátky. Postní pátky spolupořádá Collegium Marianum. Jednotlivá zastavení se letos uskutečnila v pražském křižovnickém kostele sv. Petra v Biskupské ulici.
Postní pátky nás uvádějí do období církevního roku před Velikonocemi, kdy se pod vedením kněží Řádu Křižovníků konaly od Popeleční středy až k obřadům svatého týdne liturgické obřady nebo pobožnosti. V kontextu těchto pobožností zněla hudba, komponovaná právě pro tuto dobu.
V roce 2010 byly provedeny Velkopáteční temné hodinky od Thomase Tallise a Williama Byrda (soubory Collegium Marianum a Tiburtina Ensemble); Responsoria pro Svatý týden od Carla Gesualda da Venosa a Pašije od Tomáse Luis de Victoria (Collegium 419). Cyklus byl zakončen hudebním obrazem smrti u německých protestantů: Musicalische Exequien od Heinricha Schütze (Sursum Corda Ensemble). Hudba byla doplněna dobovými homiliemi z 18. století, které přednesl R. D. Lukáš Lipenský, O.Cr. V letošním roce zazněly texty od Martina z K ochemu, německého kapucína a spisovatele lidové
duchovní četby z 18. století. Postní pátky u K řižovníků byly nezapomenutelným zážitkem. Snad se jejich tradici podaří udržet i v příštích letech.