Duchovní správa

 

P. Lukáš Lipenský O.Cr.

administrátor farnosti

tel: 607 582 314 

e-mail: farnostpetr@gmail.com

P. MUDr. Martin Moravec O.Cr.

farní vikář

tel: 605 276 347 

e-mail: martin.j.moravec@gmail.com