Duchovní správa

 

P. Lukáš Lipenský O.Cr.

administrátor farnosti

tel: 607 582 314 

e-mail: farnostpetr@gmail.com

Ing. Mgr. Martin Lejsal

jáhenská služba

tel: 720 043 569 

e-mail: lejsal.martin@seznam.cz