Bohoslužby

STŘEDA     16:30

PÁTEK        16:30 (během července a srpna se tyto bohoslužby nekonají)

NEDĚLE     10:30

 

Svátost smíření lze přijmout půl hodiny před každou mší svatou.