Bohoslužby

STŘEDA     16:30

PÁTEK        16:30

NEDĚLE     10:30

 

Svátost smíření lze přijmout půl hodiny před každou mší svatou.