Duchovní správa

 

P. Lukáš Lipenský O.Cr.

administrátor farnosti

tel: 607 582 314, 222 329 532 

e-mail: l.lipensky@gmail.com