Bohoslužby

STŘEDA     16:30

PÁTEK        16:30

NEDĚLE     10:30

 

Svátost smíření lze přijmout půl hodiny před každou mší svatou.

 


 

V pátek 30. 6., ve středu 5. 7. a v pátek 7. 7. 

se mše sv. v kostele sv. Petra nekoná!!!!